Ընտրեք Ձեր թեստը և ստուգեք Ձեր գիտելիքները։

8․ Հիմնական միջոցների հաշվառումը

15 Հարց / Տևողություն 30 ր

7․Հաշվապահական հաշվառման տեսություն

15 Հարց / Տևողություն 30 ր

6․Հիմնական միջոցներ

15 Հարց / Տևողություն 30 ր

5. Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

13 Հարց / Տևողություն 30 ր

4․ Հաշվապահական հաշիվներ, շրջանառության տեղեկագիր

15 Հարց / Տևողություն 30 ր

3. Կրկնակի գրանցում

15 Հարց / Տևողություն 30 ր

2. Հաշվապահական հաշվեկշիռ

15 Հարց / Տևողություն 30 ր

1․ Ակտիվներ, սեփական կապիտալ, պարտավորություններ

15 Հարց / Տևողություն 30 ր