Theme 3
info head

Կադրային հաշվառում

Էլ ի՞նչ հաշվապահություն առանց կադրային գործի։ 

Եթե դեռ նոր եք մուտք գործում այս ոլորտ կամ արդեն ճանապարհին եք, բայց չունեք բավարար գիտելիքներ կադրային հաշվառումից, ուրեմն ճիշտ տեղում եք։

Ու՞մ համար է դասընթացը

Դասընթացին կարող են մասնակցել անձինք, ովքեր ցանկանում են  ստանալ բավարար գիտելիքներ ինքնուրույն կադրային հաշվառում իրականացնելու համար։

Ի՞նչ գիտելիքներ կունենաք ավարտից հետո

     Աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կնքում

     Աշխատակիցների ընդունման, ազատման, արձակուրդի հրամանների և այլ անհատական իրավական ակտերի կազմում

     Հարկային գրանցման հայտերի ներկայացում

     Աշխատավարձի, արձակուրդային գումարի, նպաստների և վերջնահաշվարկի հաշվարկում և ձևակերպում  

Դասընթացի ծրագիրը

      Աշխատանքային օրենսդրության կիրառման ոլորտները, նպատակը և սկզբունքները.

     Աշխատանքային պայմանագիր,տեսակները, կնքման և լուծման կարգը

     Աշխատաժամանակի առավելագույն և հանգստի ժամանակի նվազագույն տևողությունը

     Աշխատանքի վարձատրության կարգն ու պայմանները

     Taxservice համակարգերում գրանցման հայտերի ներկայացումը

     Արձակուրդի (ամենամյա, նպատակային, ուսումնական, հայրության, չվճարվող և այլն) տրամադրման և վճարման կարգը

      Ժամանակավար անաշխատունակության նպաստներ, հաշվարկման և վճարման կարգը

Այս մոդուլի ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան կադրային հաշվառման ոլորտում գործնականում կիրառվող փաստաթղթերի ամբողջ թղթապանակին։ 

Մանրամասները

Տևողությունը՝ 24 ժամ (4 շաբաթ)

Դասաժամեր՝ 11։00-13։00, 15։00-17։00, 19։00-21։00 (3 դաս շաբաթական)

Մասնակիցների քանակ՝ 7-9

Արժեքը՝ 30․000 դրամ
Ցանկանում եք մասնակցե՞լ․ լրացրեք հայտը